Om een Mystiek ontwerpvoorstel te kunnen maken hebben we technische tekeningen nodig van de gevels en een situatietekening. Hierbij kijken we hoe de dakvlakken liggen ten opzichte van de zonsomloop. Via de gevel- en bovenaanzichten kunnen we een impressie geven van het beoogde eindresultaat.

Daarnaast kijken we naar de elektrotechnische installatie. In het ideale geval ligt het dak vrij van schaduw. Dit lukt helaas niet altijd. In zo’n geval kunnen we het systeem ook beter schaduwtolerant maken, bijvoorbeeld met behulp van optimizers of micro-omvormers. Dit vraagt echter wel om extra arbeidsuren en hardware.