‘Wat een lelijke platen op dat dak!’
‘Ik wil best zonnepanelen, maar het oog wil ook wat.’
’Het is jammer dat ze zo opvallen.’

Zomaar wat uitspraken die we geregeld horen als we vragen naar de intentie van mensen om zonnepanelen te nemen. De boodschap is helder: veel mensen staan welwillend tegenover het verduurzamen van hun woning, maar vinden die grote, logge zonnepanelen op het dak eigenlijk maar geen gezicht. Precies om die reden zijn we bij Solinso aan de slag gegaan en hebben we de Mystiek zonnedakpannen ontwikkeld. Dit zijn dakpannen waarin de zonnepanelen zijn geïntegreerd en die dus niet opvallen. Deze worden voornamelijk geplaatst in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

SINDS WANNEER IS ER BEHOEFTE AAN ESTHETISCHE ZONNEPANELEN?

Het aanbod van zonnepanelen begon zo’n 15 jaar geleden met panelen met glanzende frames en blauwe zonnecellen. 10 jaar geleden kwamen de eerste zonnepanelen die volledig zwart waren gemaakt. Deze panelen bleven echter opvallen. Gelukkig zat de wetenschap niet stil en werden indak-systemen ontwikkeld. Indak zonnepanelen zijn panelen die al in de dakpannen verzonken liggen. De eerste onopvallende en zelfs onzichtbare zonnepanelen waren een feit. Hoewel het indak-systeem vaak als synoniem van zonnedakpannen wordt gebruikt, is laatstgenoemde eerder een upgrade. Zonnedakpannen zijn namelijk een onderdeel van de bouwschil, terwijl u bij een indak-systeem zelf nog aanvullende maatregelen moet nemen om bijvoorbeeld de waterkering op het dak soepel te laten verlopen.

WAT MAAKT DE MYSTIEK ZONNEPANELEN ZO ESTHETISCH?

De ontwikkeling van Mystiek zonnedakpannen is er dus volledig op gericht om zonnepanelen mooier en esthetischer te maken. Maar waar ziet u dat in terug?

STRAKKE BELIJNING

Alle Mystiek zonnedakpannen passen naadloos tussen de vlakke dakpannen en worden zo volledig in het dak geïntegreerd. Ook wordt het horizontale lijnenspel van het dak niet aangetast. Een Mystiek zonnedakpan vervangt ongeveer 5 tot 6 dakpannen, afhankelijk van het dakpantype. Daarnaast zijn er kleinere zonnedakpannen die dienen als handig passtuk, om de strakke belijning te allen tijde te waarborgen.

ONZICHTBARE ZONNEPANELEN

Mede door de naadloze aanpassing op het lijnenspel worden de esthetische zonnepanelen nagenoeg onzichtbaar. De Mystiek zonnedakpannen hebben een glazen oppervlak met een matte oppervlaktestructuur. Wanneer u wilt dat de zonnedakpannen zo onopvallend en onzichtbaar mogelijk zijn, is het goed om te kiezen voor de combinatie met een zwart-verglaasde dakpan, in vaktaal heeft de dakpan dan een engobe oppervlak. Hier wordt in veel van onze projecten voor gekozen. In combinatie met andere kleuren dakpan, zoals bijvoorbeeld grijs, leikleur, antraciet of rood rustiek, zullen de zwarte Mystiek zonnedakpannen wel meer opvallen. Toch geeft dit vaak ook het juiste esthetische effect. Kijk voor voorbeelden op onze oriëntatiepagina en laat u inspireren door de mogelijkheden.

KLEURVASTE ZONNEPANELEN

De Mystiek zonnedakpannen zijn volledig kleurvast. Dat kun je zeker niet altijd zeggen van ‘gangbare zonnepanelen. Als je erop let dan kun je zien dat op woningen waar nu reguliere ‘all-black zonnepanelen’ geplaatst zijn, er tussen de zonnepanelen onderling regelmatig kleurverschil optreedt. Een paarsachtige en/of bruine gloed komt vaak voor. Door het achterwege laten van bewerkingen in het productieproces treden dergelijke kleurverschillen niet op bij Solinso zonnepanelen. Dat draagt bij aan de mooie, esthetische uitstraling van onze zonnedakpannen.

GOEDE PRESTATIES

De esthetische zonnepanelen van Mystiek die al in de dakpannen zijn geïntegreerd, hebben een hoog rendement. Deze zijn vergelijkbaar met alternatieven. Zo kunt u bijvoorbeeld tot wel 4300 kWh aan elektriciteit opwekken op een dakoppervlak van 25 vierkante meter. Dit is nagenoeg hetzelfde als u hetzelfde dakoppervlak vult met minder esthetische zonnepanelen. De Mystiek zonnedakpannen leveren minstens 25 jaar elektriciteitsproductie (met een garantie van beter dan 80% ten opzichte van de nieuwwaarde).

WAT IS DE TERUGVERDIENTIJD VAN MOOIE ZONNEPANELEN?

Bij zonnepanelen is de terugverdientijd een belangrijk item. Ook voor zonnedakpannen is dat niet anders. De vraag is dan ook vaak: wat is het verschil in terugverdientijd tussen mooie zonnepanelen dakpannen en zonnepanelen die op het dak worden geplaatst? Om hier antwoord op te kunnen geven, is het belangrijk om ook rekening te houden met het gehele dak en de waardevermeerdering van de woning met mooie zonnedakpannen.

PRIJSSTELLING VAN MOOIE ZONNEPANELEN

Ten opzichte van zonnepanelen zijn zonnedakpannen op het eerste gezicht duurder. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de zonnedakpannen al een onderdeel zijn van de bouwschil. Het zijn dus dakpannen en zonnepanelen in één. Hierdoor bespaart u ook veel kosten, zoals:

  • Besparing op dakpannen
  • Besparing op de onderconstructie : normale zonnepanelen worden op een frame gemonteerd, Solinso Mystiek rechtstreeks op de panlat
  • Besparing op arbeidsuren om de dakpannen én een onderconstructie te plaatsen
  • Er is minder grondstof nodig op het dak (omdat vele kilo’s klei en aluminium worden uitgespaard). Dit bespaart de uitstoot van CO2.
  • Er is geen slijpwerk (arbeid) aan de dakpannen nodig om aan te sluiten op Mystiek
  • Bovendien kan het dakoppervlak beter benut worden voor de opwekking van zonne-energie waardoor er meer kWh geoogst kan worden

WAARDEVERMEERDERING VAN HET HUIS

De mooie Mystiek zonnedakpannen zorgen voor een flinke waardevermeerdering van het huis. Wanneer u dit meeneemt in de berekening van de terugverdientijd, kunt u stellen dat u de zonnedakpannen al hebt terugverdiend op het moment dat ze geplaatst zijn.

MEER INFORMATIE OVER ESTHETISCHE ZONNEDAKPANNEN VAN SOLINSO

Wilt u meer informatie over de esthetische zonnepanelen die tussen de dakpannen geïntegreerd zijn? Neemt u gerust contact met ons op via info(at)solinso.nl of bel 085 – 902 2734. We gaan graag met u om tafel om te kijken hoe zonnedakpannen esthetiek en energie kunnen toevoegen aan uw woning.