VRAAG EN ANTWOORD2023-07-15T09:26:47+02:00

VRAAG EN ANTWOORD

WAT ZIJN DE GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN VAN SOLINSO PRECIES?2023-07-15T09:27:39+02:00

Mystiek zonnedakpannen zijn door Solinso in eigen beheer ontwikkeld. Zonnedakpannen zijn tegelijkertijd zonnepaneel en dakbedekking. De Mystiek zonnedakpan sluit 1-op-1 aan op dakpannen. Ze passen het beste bij vlakke dakpannen. Deze aansluiting op dakpannen komt de uitstraling en esthetiek van het (zonne)dak zeer ten goede. Door het gepatenteerde ontwerp is een Mystiek zonnedak waterdicht, bestand tegen storm en ook brandveilig. Mystiek zonnedakpannen zijn alleen geschikt voor nieuwbouwprojecten en dakrenovaties. Ze zijn in verschillende maten verkrijgbaar. Het is mogelijk de panelen zowel strokend als in halfsteensverband (versprongen) te plaatsen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN EN EEN INDAK-ZONNEPANELEN?2023-07-15T09:13:52+02:00

Gebouw geïntegreerde zonnepanelen zoals zonnedakpannen worden door de leek gezien als indak zonnepanelen. Dit is heel begrijpelijk, maar niet correct. Het grootste en belangrijkste verschil is dat geïntegreerde zonnepanelen een integraal onderdeel uitmaken van de dakbedekking terwijl indak zonnepanelen, net als een dakvenster bijvoorbeeld, tussen de dakpannen worden gemonteerd. Met andere woorden, geïntegreerde zonnepanelen maken onderdeel uit van de gebouwschil. Dit in tegenstelling tot indak zonnepanelen waarbij nog een speciale waterkerende overgang nodig is tussen dakpannen en het zonnestroomsysteem. Een indak zonnestroomsysteem ligt weliswaar verzonken in het dak, maar zorgt niet voor een naadloze en onzichtbare overgang naar de omliggende dakpannen. Met gebouw geïntegreerde zonnepanelen blijft de belijning van de dakpannen onaangetast waardoor het zonne-energiesysteem vrijwel onzichtbaar is verweven met de omliggende dakpannen.

HOE ZIT HET MET DE BRANDVEILIGHEID VAN GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN?2023-07-15T09:14:55+02:00

Brandveiligheid van zonnepanelen is een hot-topic. Het creeert onrust en maakt mensen angstig. Ook wij vinden het vervelend dat mensen hierdoor bang gemaakt worden want dat is helemaal niet nodig. Een Mystiek zonnestroominstallatie is namelijk volledig brandveilig te maken met het juiste ontwerp. Solinso investeert veel tijd in de relatie met bouwteams en verleent bouwbegeleiding. De specialisten bij Solinso zijn in de ontwerpfase en in de uitvoering betrokken bij het bouwproces en sturen dan ook op de factoren die invloed hebben op de brandveiligheid van het dak. Brandveiligheid van geïntegreerde zonnepanelen kent 3 aspecten:

  1. Het ontwerp van de Mystiek zonnedakpan. Dit is de verantwoordelijkheid van Solinso door een solide zonnedakpan te ontwerpen. De specialisten van Solinso hebben meer dan 30 jaar relevante ervaring met de technologie achter zonnecellen, zonnepanelen, omvormers, stekkerverbindingen, kabels, etc. Alle materialen zijn erop afgestemd om warmteontwikkeling tot een minimum te beperken
  2. Het ontwerp van de zonnestroominstallatie. Dit gaat niet alleen over het elektrotechnische maar ook over het bouwkundige ontwerp. Met de juiste elektrische componenten is 100% brandveiligheid te garanderen. Bijvoorbeeld door een omvormer te gebruiken met vlamboog detectie. Zulke omvormers zijn gevoelig voor afwijkingen in het energiegedrag en schakelen het zonnestroomsysteem vroegtijdig uit zodat brand niet kan ontstaan. Een alternatief is het gebruik van optimisers of micro-omvormers. Een groot zonnestroomsysteem is zo op te delen in kleine clusters, en daardoor is het vermogen per cluster te klein om een brand te veroorzaken. Daarnaast is veel aandacht nodig voor ventilatie tussen de (zonne)dakpannen en het dakbeschot. Met een slim ontwerp ontstaat een schoorsteeneffect waardoor warmteontwikkeling achter de zonnepanelen onmiddelijk wordt afgevoerd.
  3. De uitvoering van het dak en de installatiekwaliteit op het dak. Veel partijen zijn betrokken bij een geïntegreerd zonne-energiesysteem, namelijk de aannemer, een timmerman, een dakdekker, een elektricien en vaak ook nog een zonne-energiespecialist. De specialisten van Solinso kennen deze bouwwereld, van kantoor tot uitvoering, en weten precies wat iedereen moet doen om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Daarom levert Solinso meestal een compleet materialenpakket, met de juiste instructies en bouwbegeleiding erbij, als een compleet pakket zodat de uitvoering soepel en probleemloos verloopt.

Lees meer >

WAT KOSTEN MYSTIEK ZONNEDAKPANNEN?2023-07-15T09:15:16+02:00

Een veelgehoorde barrière voor het aanschaffen van zonnedakpannen is de prijs omdat de prijs van zonnedakpannen wordt vergeleken met normale zonnepanelen. Dat is geen eerlijk vergelijk. Solinso Mystiek zonnedakpannen zijn dakpannen en zonnepanelen in één. Omdat Mystiek zonnedakpannen in de plaats komen van dakpannen is er dus veel potentieel voor kostenbesparingen op andere aspecten. Enerzijds wordt materiaal uitgespaard. Daarnaast verloopt de montage van de Mystiek zonnedakpannen dusdanig snel dat de meerkosten van een Mystiek zonnedak ten opzichte van een pannendak met daarop zonnepanelen redelijk beperkt zijn. Alle besparingen op een rijtje:

  • Uitsparen van dakpannen (bespaart ook nog eens veel CO2!)
  • Uitsparen van een aluminium draagconstructie (nog meer CO2 besparing)
  • Grote besparing van arbeidsuren op het dak. Immers, bij een pannendak met daarop een zonnestroominstallatie zijn 2 afzonderlijke partijen (dakdekker en zonne-energie specialist) na elkaar bezig binnen hun eigen vakgebied. Een Mystiek installatie wordt tezamen met de dakpannen ingedekt.
  • Veel minder grondstof aanwezig op het dak
WAT IS DE TERUGVERDIENTIJD VAN SOLINSO ZONNEPANELEN?2023-07-15T09:15:39+02:00

Bij zonnepanelen is de terugverdientijd een belangrijk item. Een Mystiek zonnedakpan is een bouwproduct dat energie produceert en dus economische waarde genereert. Dat is uniek want elk bestaand bouwelement (steen, hout, klei, etc) heeft een kostprijs en schrijft uitsluitend af.

Op de vraag “Wat is de terugverdientijd van mooie geïntegreerde zonnepanelen?” is geen 100% eenduidig antwoord te geven want er zijn meerdere antwoorden mogelijk:

  1. Een Mystiek zonnestroominstallatie kan binnen één dag zijn terugverdiend wanneer de waardevermeerdering van de woning wordt meegerekend. Immers, een goed onderhouden woning heeft een hogere economische waarde dan dezelfde woning in slechte staat.
  2. Wat is de terugverdientijd van een dakpan? Die is er niet want de aanschafkosten worden afgeschreven over 30+ jaar. Dus welk deel van de Mystiek zonnedakpan is dan dakpan, en welk deel is zonnepaneel? Puur economisch gezien lijkt 25%-75% realistisch. De Nederlandse belastingdienst houdt het zelfs op 50%-50%. Wanneer gewone zonnepanelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar, dan mag een Mystiek zonnestroominstallatie dan dus 2x zo duur zijn als een gewone zonnepaneel installatie om uit te komen op een terugverdientijd van 5 jaar.
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN TEN OPZICHTE VAN ANDERE SOORTEN ZONNEPANELEN?2023-07-15T09:16:10+02:00

Mystiek zonnedakpannen zijn een upgrade van normale zonnepanelen. Dit komt tot uitdrukking in de volgende punten:

Hogere energieopbrengst van het dak
Zonnedakpannen zijn relatieve kleine elementen waardoor een dak veel gunstiger met zonnedakpannen volgelegd kan worden dan met normale zonnepanelen. Gewone zonnepanelen zijn grote platen (1,1m x 1,75m) en zijn daardoor niet overal in te passen. Ze hebben al heel snel last van dakvensters, dakkapellen of dakdoorvoeren terwijl een Mystiek zonnedakpan daar eenvoudig omheen geplaatst kan worden.

Veel betere esthetiek
Zonnedakpannen zijn veel mooier in een dak te verwerken dan zonnepanelen bovenop de dakpannen. Zonnedakpannen zijn ook veel esthetischer dan indak zonnestroomsystemen. Hoewel het indak systeem tussen de dakpannen verzonken ligt, vallen ze nog altijd meer op omdat de dakpanlijnen onderbroken zijn.

Goede ventilatie
Mystiek zonnedakpannen hebben een betere ventilatie ten opzichte van indak zonnepanelen. Bij indak zonnepanelen zijn aanvullende waterkeringen nodig om een waterdicht dak te maken. Deze maatregelen verhinderen de ventilatie. Ventilatie maakt een integraal onderdeel uit van het ontwerp van de Mystiek zonnedakpannen.

WAT IS NODIG VOOR HET PLAATSEN VAN GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN?2023-07-15T09:16:32+02:00

Om een Mystiek ontwerpvoorstel te kunnen maken hebben we technische tekeningen nodig van de gevels en een situatietekening. Hierbij kijken we hoe de dakvlakken liggen ten opzichte van de zonsomloop. Via de gevel- en bovenaanzichten kunnen we een impressie geven van het beoogde eindresultaat.

Daarnaast kijken we naar de elektrotechnische installatie. In het ideale geval ligt het dak vrij van schaduw. Dit lukt helaas niet altijd. In zo’n geval kunnen we het systeem ook beter schaduwtolerant maken, bijvoorbeeld met behulp van optimizers of micro-omvormers. Dit vraagt echter wel om extra arbeidsuren en hardware.

WAAR KUNNEN SOLINSO DAKPANNEN WORDEN GEPLAATST?2023-07-15T09:16:57+02:00

Solinso zonnedakpannen kunnen worden geplaatst op alle schuine daken waar ‘gewone’ dakpannen geplaatst moeten worden. Eén Solinso zonnedakpan vervangt 5 tot 6,5 dakpannen, afhankelijk van het model dakpan waarvoor gekozen wordt. Er is voor het plaatsen van een Solinso zonnestroomsysteem altijd een onderliggend dak nodig dat is opgebouwd met tengels en panlatten. De maatvoering van het dak is afgestemd op de maat en de eisen van de dakpan. Dat betekent dat inpassing van Mystiek in een bestaand dak tussen bestaande pannen vrijwel altijd onmogelijk is. Er moet altijd eerst een dakrenovatie plaatsvinden zodat een ‘nieuwbouw’ situatie gecreëerd wordt. Solinso Mystiek zonnedakpannen kunnen niet op zinken felsdaken bevestigd worden.

HOE WORDEN MYSTIEK ESTHETISCHE ZONNEDAKPANNEN OP HELLENDE DAKEN GEPLAATST?2023-07-15T09:17:14+02:00

De Mystiek zonnedakpannen kunnen moeiteloos op dakhellingen tussen vanaf 25 tot 90 graden verticaal worden toegepast. De esthetische zonnepanelen van Solinso zijn van zichzelf al onderdeel van de gebouwschil en daarmee dus waterkerend, sneeuw- en stormbestendig en brandveilig. Bij hellende daken onder de 25 graden worden aanvullende eisen gesteld aan de onderliggende damp-open waterkerende folie. Dit geldt overigens ook voor de gewone dakpannen. De richtlijn van de dakpanfabrikant dient aangehouden te worden.

WIE PLAATST DE MYSTIEK GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN?2023-07-15T09:17:46+02:00

Solinso is producent van Mystiek geïntegreerde zonnepanelen, en geen installatiebedrijf. Solinso levert door geheel Nederland, Belgie en Duitstalig gebied. Solinso heeft een netwerk opgebouwd van installatiepartners door heel Nederland die weten hoe ze de geïntegreerde panelen op een dak moeten monteren. Ook leiden we dagelijks nieuwe installatiepartners op om Mystiek zonnedakpannen te kunnen plaatsen. Elke aannemer kan een installatiepartner zijn. Er is wel wat vakspecifieke kennis nodig, want de combinatie van elektrotechniek en dakbedekking vraagt om beheersing van beide aspecten. Omdat die vaak niet gecombineerd in één bedrijf aanwezig zijn begeleidt Solinso hierbij om ervoor te zorgen dat een installatie goed en zorgvuldig plaatsvindt.

HOE WORDEN DE MYSTIEK ZONNEPANELEN GEÏNTEGREERD IN HET DAK?2023-07-15T09:18:09+02:00

De installatie van geïntegreerde zonnepanelen vereist enige technische kennis en wordt begrijpelijk uitgelegd via instructiefilmpjes en eventueel bouwbegeleiding op locatie. Een Mystiek zonnedakpan wordt op dezelfde manier als dakpannen geplaatst. De zonnepanelen worden geschroefd in de panlat met behulp van RVS dakpanschroeven en vastgezet met een spijkerhaak.

Ga naar de bovenkant