Gebouw geïntegreerde zonnepanelen zoals zonnedakpannen worden door de leek gezien als indak zonnepanelen. Dit is heel begrijpelijk, maar niet correct. Het grootste en belangrijkste verschil is dat geïntegreerde zonnepanelen een integraal onderdeel uitmaken van de dakbedekking terwijl indak zonnepanelen, net als een dakvenster bijvoorbeeld, tussen de dakpannen worden gemonteerd. Met andere woorden, geïntegreerde zonnepanelen maken onderdeel uit van de gebouwschil. Dit in tegenstelling tot indak zonnepanelen waarbij nog een speciale waterkerende overgang nodig is tussen dakpannen en het zonnestroomsysteem. Een indak zonnestroomsysteem ligt weliswaar verzonken in het dak, maar zorgt niet voor een naadloze en onzichtbare overgang naar de omliggende dakpannen. Met gebouw geïntegreerde zonnepanelen blijft de belijning van de dakpannen onaangetast waardoor het zonne-energiesysteem vrijwel onzichtbaar is verweven met de omliggende dakpannen.