Bij zonnepanelen is de terugverdientijd een belangrijk item. Een Mystiek zonnedakpan is een bouwproduct dat energie produceert en dus economische waarde genereert. Dat is uniek want elk bestaand bouwelement (steen, hout, klei, etc) heeft een kostprijs en schrijft uitsluitend af.

Op de vraag “Wat is de terugverdientijd van mooie geïntegreerde zonnepanelen?” is geen 100% eenduidig antwoord te geven want er zijn meerdere antwoorden mogelijk:

  1. Een Mystiek zonnestroominstallatie kan binnen één dag zijn terugverdiend wanneer de waardevermeerdering van de woning wordt meegerekend. Immers, een goed onderhouden woning heeft een hogere economische waarde dan dezelfde woning in slechte staat.
  2. Wat is de terugverdientijd van een dakpan? Die is er niet want de aanschafkosten worden afgeschreven over 30+ jaar. Dus welk deel van de Mystiek zonnedakpan is dan dakpan, en welk deel is zonnepaneel? Puur economisch gezien lijkt 25%-75% realistisch. De Nederlandse belastingdienst houdt het zelfs op 50%-50%. Wanneer gewone zonnepanelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar, dan mag een Mystiek zonnestroominstallatie dan dus 2x zo duur zijn als een gewone zonnepaneel installatie om uit te komen op een terugverdientijd van 5 jaar.