TECHNISCHE ONTWERPFASE

Aan de hand van uw wensen, waarvan de mogelijkheden uiteengezet zijn op onze oriëntatie pagina, bepalen we hoe Mystiek op het dak geplaatst kan gaan worden. Om tot een ontwerp te komen maken we onderscheid tussen nieuwbouw, renovatie en bestaande daken. In elke situatie is maatwerk nodig. Het resultaat is een dakontwerp met Mystiek zonnedakpannen waarbij de positionering van Mystiek op het dak, de maatvoeringdetails en de keuze van de dakpan vastgelegd worden. Nadat het ontwerp is afgerond volgt een offerte.

Mystiek in een nieuwbouwproject

Inpassing van Mystiek in een bestaand dak

NIEUWBOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN

Mystiek is verkrijgbaar in verschillende productvariaties voor bepaalde merken en types dakpannen. Daarom wordt Mystiek met name toegepast in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Om een passend voorstel te kunnen maken hebben we technische tekeningen nodig van het dakvlak (of dakvlakken) waarop de zonnestroominstallatie geplaatst gaat worden:

  • Oriëntatie van het woonhuis op het perceel waaruit de oriëntatie van de verschillende dakvlakken blijkt t.o.v. de zonsomloop.
  • Bovenaanzichten en dwarsdoorsnedes waaruit informatie over de kap gehaald kan worden (kaplengte, breedte van de overstekken, dakhelling).
  • Deze tekeningen gebruiken we om de Mystiek installatie in te kunnen tekenen zodat we u een impressie kunnen geven van het beoogde eindresultaat.

Daarnaast kijken we ook naar de elektrotechnische installatie. Ons uitgangspunt is een dak te ontwerpen dat zo min mogelijk last heeft van schaduw. In sommige gevallen lukt dat niet en zal sprake zijn van meerdere dakvlakken of schaduw van een dakkapel of boom. In dat geval kan het verstandiger zijn om het systeem schaduw tolerant te ontwerpen, bijvoorbeeld met SolarEdge. Uiteraard zijn er altijd klanten die sowieso vragen om SolarEdge. Technisch gezien kan dat wel, maar vraagt om extra hardware en arbeid om het geplaatst te krijgen.

INPASSING IN BESTAANDE DAKEN

Inpassing in bestaande daken is over het algemeen lastig of niet haalbaar zonder grote aanpassingen. Dit heeft vooral te maken met allerlei bouwkundige randvoorwaarden waaraan een dak moet voldoen:

  • Welke dakpan ligt er op het dak? Past het merk en type dakpan dat op het dak ligt wel met een Mystiek product?
  • Constructie van het onderdak: is de tengelhoogte voldoende om de stekkers (connectoren) te kunnen doorvoeren en zorgt de huidige tengelhoogte voor voldoende ventilatie?
  • Ligt de toegepaste panlatafstand binnen het werkgebied van het beoogde Mystiek product?
  • Wat is de werkende breedte van de dakpannen op het dak? Past dit bij het beoogde Mystiek product?
  • Zijn voldoende halve dakpannen en ventilatiepannen aanwezig of moeten deze worden na-besteld?
  • Is de dakvoet voldoende open om koude lucht in te laten stromen?
  • In een bestaand dak zijn vaak allerlei obstakels aanwezig zoals dakdoorvoeren, een schoorsteen, een dakkapel en/of een dakvenster waardoor er onvoorziene werkzaamheden bij kunnen komen.

Daarom kunnen we dit traject alleen aangaan wanneer bovenstaande informatie beschikbaar is én waaruit blijkt dat Mystiek in te passen is.