ZONNEDAK VAN SOLINSO

Wilt u graag dat uw nieuwbouwproject duurzaam wordt met behulp van de aanschaf van zonnepanelen, maar bent u bang dat deze panelen de gehele esthetiek van uw dak verpesten? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Gelukkig biedt Solinso een oplossing waarbij u op een esthetische én duurzame manier gebruik kunt maken van zonne-energie: het zonnedak. Een zonnedak is een dak waarbij een of meerdere delen worden vervangen door zonnepanelen die in lijn met de overige dakpannen worden neergelegd. Een zonnedak geldt dus als het ware als vervanging van (een grote groep) dakpannen. Het zonnedak van Solinso bestaat uit Mystiek-zonnedakpannen. Deze zonnedakpannen vormen samen (met of zonder omringende dakpannen) hoogwaardige zonnedaken, bestaande uit kwalitatief uitstekende zonnecellen.

ZONNEPANELEN IN HET DAK GEÏNTEGREERD

Zonnepanelen die zijn geïntegreerd in een dak en die dus onderdeel uitmaken ván het dak, worden ook wel Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV) genoemd. Het realiseren van een zonnedak door middel van toepassing van zonnepanelen in de vorm van dakpannen in plaats van ‘normale’ dakpannen kunt u vrij letterlijk nemen, omdat deze zonnepanelen ook echt dezelfde bescherming biedt als dakpannen. Zo is het zonnedak onder meer waterkerend, sneeuw- en stormbestendig en vuurbestendig. Door de panelen tussen de dakpannen te laten verzinken en in lijn te brengen mét de dakpan, lijkt het volledige dak uit dakpannen te bestaan, terwijl er toch echt zonnepanelen (tussen) liggen.

ZONNEDAKPANNEN IN NIEUWBOUWPROJECTEN

De Mystiek zonnedaken van Solinso lenen zich het best voor toepassing in nieuwbouwprojecten of wanneer een dak volledig gerenoveerd wordt. Inpassing in bestaande daken is een stuk lastiger en in de meeste gevallen zelfs onmogelijk. Dit heeft met name te maken met het feit dat een zonnedak volledig geïntegreerd moet worden in het dak en daarbij aan alle bouwkundige randvoorwaarden moet worden voldaan. Denk aan voldoende ventilatie, de bestaande tengelhoogte en de werkende breedte van de dakpan die overeen moet komen met die van de zonnedakpannen, wat vaak niet het geval is. In de praktijk betekent dit vrijwel altijd renovatie om weer in een nieuwbouw situatie uit te komen.

Binnen een nieuwbouw- of renovatieproject heeft Solinso bouwtekeningen nodig van het dakvlak of de dakvlakken waarop het zonnedak geplaatst gaat worden. Zo kunnen we een passend voorstel maken. Wat we nodig hebben:

  • Bouwtekeningen (VO of DO) met gevelaanzichten
  • Situatietekening of adresgegevens van het woonhuis en het perceel waaruit de oriëntatie van de verschillende dakvlakken blijkt ten opzichte van de zonsomloop.
  • Bovenaanzichten en dwarsdoorsneden waaruit informatie over de kap gehaald kan worden (kaplengte, breedte van de overstekken, dakhelling).

Deze tekeningen gebruiken we om de Mystiek installatie in te kunnen tekenen zodat we u een impressie kunnen geven van het beoogde eindresultaat.

In het ideale geval overleggen alle bij de nieuwbouw betrokken partijen (eigenaar, aannemer, elektricien, dakdekker en indien gewenst Solinso als adviseur) tijdens een bouwoverleg enkele maanden voorafgaand aan realisatie van het zonnedak om alle details door te nemen van de Solinso installatie voor het nieuwbouwproject.

DE INVESTERING IN EEN ZONNEDAK

Veel geïnteresseerden schrikken van de investering die een zonnedak vraagt. Logisch ook, het gaat om een flinke som geld. Wat mensen echter vaak vergeten is dat u ook veel geld verdient en kosten bespaart met de aanschaf van een dak vol geïntegreerde zonnepanelen. Het is het enige mooie dak dat je ook daadwerkelijk gaat terug verdienen. En dat niet in 30 jaar, maar denk eerder aan 9-10 jaar. Daarnaast geeft een zonnedak direct meerwaarde aan uw woning. Naast de enorme opwekcapaciteit die het dak een toekomstige bewoner biedt, geeft de strakke en luxe uitstraling van een zonnedak. ‘Het oog wil ook wat’, horen we regelmatig van mensen die niet graag zonnepanelen op het dak willen hebben. Bij Solinso kunnen we het hier niet meer mee eens zijn. Gelukkig zien makelaars en taxateurs dit voordeel ook en worden huizen met zonnedaken aanzienlijk hoger getaxeerd. U zou dus met een klein beetje fantasie kunnen stellen dat u de investering van zonnedaken vanaf dag één van oplevering al heeft terugverdiend.

WAAROM ZONNEDAKEN OOK KOSTENBESPAREND ZIJN

  • Er zijn geen dakpannen meer nodig op de plek waar het zonnedak komt.
  • Er is eenmalig arbeid op het dak uit te voeren omdat een groep dakpannen óf een zonnedak geplaatst wordt.
  • Minder grondstof nodig op een dak.
  • Bij nieuwbouw en renovatie hoeft maar 1x een steiger te worden opgebouwd.
  • Geen slijpwerk aan dakpannen nodig om aan te sluiten op Mystiek.
  • Een dakoppervlak kan beter benut worden met relatief kleine zonne-energie opwekkende units zoals Mystiek
  • Mystiek zonnedak heeft een hoog rendement

MEER INFORMATIE OVER ZONNEDAKEN VAN SOLINSO

Wilt u meer informatie over de Mystiek zonnedaken en of ze ook voor uw project van toegevoegde waarde kunnen zijn? Neem gerust contct met ons op en we denken graag met u mee.