WERKEN MET MYSTIEK

Solinso is producent/leverancier van Mystiek zonnedakpannen en geen bouw- of installatiebedrijf. Omdat Mystiek een zonnepaneelfunctie combineert met een dakpanfunctie is de integratie in een dak niet vanzelfsprekend. Een Mystiek zonnedakpan valt een beetje tussen wal en schip, want een dakdekker kan of wil geen verantwoording nemen voor het elektrische gedeelte. En de elektricien of zonne-energie specialist heeft vaak onvoldoende kennis over de maatvoering van daken en dakpannen.

Daarom werkt Solinso graag samen met partijen die zowel het bouw- als installatieproces beheersen. Bent u een solarteur met kennis van daken? Bent u dakdekker met kennis van zonnestroominstallaties? Heeft u ambitie om beide disciplines te combineren? Dan bent u de partner die wij zoeke

VERKOOPFASE

Het verkoopproces begint meestal bij een klant die contact met Solinso opneemt. Via een oriëntatiefase en een verdiepingsslag leidt dit tot een technisch ontwerp. Met installatiepartners is het mogelijk om het overdrachtsmoment eerder te laten plaatsvinden. Immers, voor particulieren is een lokaal aanspreekpunt prettiger en daarom is het logischer dat de Mystiek zonnestroominstallatie door een lokale partner wordt aangebracht.

Solinso helpt hierbij door kennisoverdracht te leveren over de verkoop, het ontwerp en de realisatie van Mystiek installaties.

Solinso ziet er dan op toe dat de volledige installatie zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat doen wij door installatiepartners op te leiden, zie ook Trainingen en opleiding.

WERKVOORBEREIDING EN UITVOERING

In de voorbereidingsfase van het werk is het belangrijk om een bouwteamoverleg bij te wonen waarin diverse bouwkundige aspecten worden besproken. Als Solinso installatiepartner lever je hiervoor input tijdens het werkoverleg.

  • Het vaststellen van het definitieve kapontwerp en de vrijgave ervan voor productie. Als Solinso installatiepartner lever je terugkoppeling aan de aannemer voordat de kaptekening definitief wordt. Hierbij kijk je naar naar tengelhoogte, latafstand/latverdeling, ventilatie en eventuele dakfolie.
  • Dakpannen worden meestal door de aannemer besteld. Daarom is een afstemming nodig over het type dakpan en hulpstukken (halve dakpannen, ventilatiepannen) zodat de aannemer weet hoeveel en welke dakpannen er besteld moeten worden.
  • Als Solinso installatiepartner stuur je aan op de juiste elektrotechnische voorbereidingen in de woning. Je denkt mee met de elektricien. Het gaat hier om het aanleggen van loze leidingen tussen de meterkast en de locatie van de omvormer. Maar ook om de route van de stringbekabeling van het dakvlak naar de locatie van de omvormer.
  • De elektricien legt de aardlekautomaat aan in de meterkast, legt de bekabeling aan tot in een werkschakelaar (incl. randaarde) ter plaatse van de omvormer en voorziet de groep in de groepenkast van de juiste bestickering. Ook de voorzieningen voor een ethernetverbinding, die de dataontsluiting van de omvormer verzorgt, moeten door de elektricien worden meegenomen. Een Solinso installatiepartner ziet erop toe dat deze handelingen worden verricht.
  • Een omvormer heeft fysieke ruimte nodig van bijvoorbeeld (hxb) 100 cm x 75 cm met een werkschakelaar eronder gemonteerd. Deze ruimte moet door de aannemer worden gereserveerd.

Voorafgaand aan de installatie vindt een afstemming plaats over de samenwerking met de dakdekker. Het technisch ontwerp wordt uitgebreid met een elektrotechnisch string plan.

  • Het is wenselijk om de dakpannen en zonnedakpannen gezamenlijk op het dak te plaatsen vanwege de wederzijdse maatafhankelijkheid. Eventueel kan Mystiek voorafgaand aan de dakpannen gelegd worden op voorwaarde dat Mystiek op de juiste dakpannenmaat wordt uitgelegd. De dakdekker moet/kan de dakpannen dan naadloos aansluiten op Mystiek.
  • Na montage van Mystiek is het belangrijk om de werking van de installatie te testen. Immers, de omvormer wordt – bij nieuwbouw – vlak voor oplevering geplaatst, en dat kan maanden later zijn. Wanneer op dat moment een fout geconstateerd wordt is het dak niet meer toegankelijk.

Tenslotte volgt het in bedrijf stellen van de installatie.

  • Bij dakrenovaties kunnen de montage van Mystiek zonnedakpannen en de montage van de omvormer gelijktijdig plaatsvinden. Ook het uitlezen van de omvormer via internet kan meestal direct ingeregeld worden.
  • Bij nieuwbouw kan dat pas nadat de netbeheerder elektriciteit naar de woning heeft aangelegd. Kort daarna wordt de omvormer geplaatst en kunnen de zonnedakpannen daadwerkelijk stroom gaan leveren.
  • De nieuwbouwwoning wordt vaak pas maanden na oplevering voorzien van een internet verbinding. Vanaf dat moment wordt het mogelijk om ook de energieproductie van de zonnepanelen uit te lezen via een App. Als installatiepartner kun je ervoor kiezen om dit bij de klant neer te leggen of zelf te verzorgen.