ENERGIEVRAAGSTUK

WAT IS MIJN ENERGIEVRAAG EN WAT KOST DAT?

Het vertrekpunt voor iedereen die iets met zonnepanelen wil is de energievraag. Iedereen verbruikt energie, maar hoeveel?Daarom is het verstandig om eerst te kijken naar de jaarlijkse energierekening. Hier is terug te vinden hoeveel gas en elektriciteit jaarlijks wordt afgenomen. De meeste bestaande woningen in Nederland hebben een gasketel en worden verwarmd door gas te verbranden. In dat soort situaties is 1500 m³ gas en 5000 kWh elektriciteit vrij normaal voor een gezinssituatie. Met huidige energieprijzen (december 2021) van 1,45 €/m³ (gas) en 0,30 €/kWh (elektriciteit) gaat het om € 3675,- per jaar.Daarnaast rijden we gemiddeld 20.000 autokilometers per jaar. Met een verbruik van 7,5 liter per 100 km (1:13,3) kom je uit op 1500 liter benzine per jaar. Met een brandstofprijs van 1,90 €/liter is dat € 2850,- per jaar.

Los van alle vastrecht, wegenbelasting, verzekeringen, etc. gaat er in dit voorbeeld circa € 6525,- per jaar op aan energiekosten.

Is de interesse in zonnepanelen om alleen de elektriciteitsvraag te verminderen? Of blikken we vooruit naar een duurzame toekomst? De transitie naar een duurzame energiehuishouding heeft onmiddellijk gevolgen voor de elektriciteitsvraag, want die neemt fors toe. Tegelijkertijd zullen de lopende energiekosten onmiddellijk afnemen. Twee voorbeelden:

  1. Het dak isoleren i.c.m. elektrisch verwarmen met een warmtepomp? Dan is gemakshalve te rekenen met een conversie van 1500 m³ gas naar 3000 kWh elektriciteit (zie noot hieronder). Hier ontstaat onmiddellijk het eerste besparingspotentieel, want de gasrekening voor 1500 m³ gas komt uit op € 2175,- per jaar terwijl de elektriciteitsrekening voor de warmtepomp rond € 900,- per jaar zal uitkomen.
  2. Een elektrische auto? Gemiddeld wordt 5 km afgelegd per kWh. Ofwel, 4000 kWh per jaar wanneer er jaarlijks 20.000 km wordt afgelegd met deze auto die thuis opgeladen wordt. Ook hier is een grote besparing te realiseren, want de brandstofrekening voor 1500 liter benzine komt uit op € 2850,- per jaar terwijl dat met een elektrische auto rond € 1200,- per jaar gaat uitkomen. En ook de wegenbelasting is een stuk gunstiger.

Onderaan de streep is dus bijna een halvering aan energiekosten te behalen door de energiehuishouding elektrisch te maken. In dit voorbeeld is 12.000 kWh per jaar nodig.

NUL-OP-DE-METER; HET BESTE VOOR DE EIGEN PORTEMONNEE ÉN VOOR HET MILIEU.

Het kan nóg voordeliger door de benodigde elektriciteit zelf op te wekken met zonnepanelen. En dat is nog duurzaam ook. Geen verbranding van kolen, geen CO2 uitstoot, geen smog, geen nucleair afval en ook geen verliezen om de elektriciteit van een energiecentrale naar de woning te transporteren.  En daardoor ook geen landschapsvervuiling.Wat betekent nul-op-de-meter? De transitie van bovengenoemde gasgestookte woning in combinatie met een auto met benzinemotor naar een duurzame nul-op-de-meter woning en daarbij ook een elektrische auto creëert een elektriciteitsvraag van 12.000 kWh per jaar. Door deze elektriciteit zelf op te wekken met zonnepanelen is dan zo’n 13,5 kWp aan zonnepanelen nodig. Dat is nogal wat, want het gaat hier om een dakvlak dat gericht is op zuidoost/zuid/zuidwest waarvan circa 80 m² gebruikt moet worden om elektriciteit op te wekken. Als dit qua beschikbaar oppervlak en budget past dan is de jaarlijkse energierekening daadwerkelijk NUL. Hierin zijn dus alle stookkosten van de woning, alle brandstofkosten van de auto en alle verbruikskosten van het hele gezin meegenomen!Uiteraard is niet elk dakvlak groot genoeg óf geschikt voor zonnepanelen. Ook zijn forse investeringskosten nodig voor woningisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp én een elektrische auto, maar over een lange termijn beschouwd is de nul-op-de-meter woning het beste voor de eigen portemonnee én voor het milieu.

Een bijkomend voordeel van een mooi zonnedak is dat het de waarde van de woning vergroot. Bij zonnepanelen wordt al snel gesproken over terugverdientijden. Wanneer de waardevermeerdering van de woning wordt meegenomen in deze berekening dan is de Mystiek zonnestroominstallatie al direct vanaf dag één van oplevering van de woning terug verdiend!

Met bovenstaande voorbeelden kunt u gaan rekenen en een plan voor de toekomst maken.
Niet alles hoeft in één keer, u bepaalt zelf het tempo en waar de prioriteit ligt.