MYSTIEK voldoet aan het Nederlands bouwbesluit

Mystiek

     

Na een periode van ontwikkelen, testen, evalueren en verbeteren is MYSTIEK bij KIWA-BDA in Gorinchem onderworpen aan een serie testen volgens het Nederlands bouwbesluit NEN 7250:2014 Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten:
- Storm en windbelasting volgens EN14437:2004 - Determination of the uplift resistance of installed clay or concrete tiles for roofing
- Brandveiligheid volgens NEN 6063:2008 – Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
- Waterdichtheid volgens NEN 2778:2015 – Vochtwering in gebouwen
MYSTIEK voldoet aan alle normen en eisen om een stormveilig, brandveilig en waterdicht dak te garanderen.

BDA keurmerk  logo KIWA

Language